BŁĄD W SZTUCE

Błąd w sztuce nie jest częstym złem wśród lekarzy amerykańskich. Ludzie o tym zapominają. Spośród setek przypad­ków, prowadzonych właściwie i inteligentnie w jed­nym powiecie, prawdopodobnie mniej niż dziesięciu pacjentów lub ich krewnych wniosło skargę do sto­warzyszenia.”Etyka osobista i lojalność lekarza z New Jersey wobec AMA nie budzą wątpliwości. Ale jego oś­wiadczenie, że „spośród setek przypadków, prowa­dzonych właściwie i inteligentnie w jednym powie­cie, prawdopodobnie mniej niż dziesięciu pacjentów lub ich krewnych wniosło skargę do stowarzysze­nia” — nadal budzi wątpliwości.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje ze świata i rożne ciekawostki z przeróżnych dziedzin wiedzy. Jestem nauczycielem z zawodu i wiem jak ważna dla człowieka jest wiedza i rozwój. Jeśli podoba Ci się formuła moich wpisów to zapraszam do śledzenia strony na bieżąco!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: