Kategoria: Owoce leśne

Nie toleruje się owoców o obcym smaku lub zapachu

I nie toleruje się owoców o obcym smaku lub zapachu, zielonych, zawilgoconych, zapleśnia- łych i owoców innych rodzajów i gatunków, nawet jadalnych; owoców fioletowych nie może być więcej niż 10%, o osłabionej jędrności ■— 10%, zeschniętych lub zdrewniałych — 1%,

Marynaty w occie

W niektórych krajach robią z nich marynaty w occie. U nas używa się ich przede wszystkim do wyrobu win — bądź jako domieszki wzbogacającej w garbniki, barwiącej i aromatyzującej, bądź jako podstawowego surowca na wina jednogatun- kowe. Wytwarza się z

Tarki przemrożone na krzewie

Również tarki przemrożone na krzewie mają smak znośniejszy. Tarki są dość zasobne w pektyny. Zawierają też barwniki an- tocyjanowe, dające — zależnie od kwasowości środowiska — barwy fioletowe lub czerwone. Według źródeł zagranicznych, tarki zawierają zaledwie 12—19 mg% kwasu askorbinowego,

Kuliste, ciemnogranatowe lub ciemnofioletowe

Są one kuliste, ciemnogranatowe lub ciemnofioletowe, pokryte woskowym nalotem. Nazywają je zwykle tarkami, a w niektórych okolicach ciarkami. Pozostają one przez długi czas na krzewach i dzięki temu stanowią zimową spiżarnię dla ptactwa. Pestka zajmuje w przybliżeniu czwartą część masy

ŚLIWA TARNINA

ŚLIWA TARNINA Prunus spinosa Jest to ciernisty krzew, najczęściej nazywany krótko tarniną (fot. 28). Pospolity na niżu i w niższych położeniach górskich, mało wymagający wobec gleby, potrzebuje dużo światła. Rośnie w miejscach nasłonecznionych, na skrajach lasów, miedzach, przydrożach i przypłociach;

Zawartość owoców o zmienionej barwie

Poza ogólnymi ustaleniami dotyczącymi wyglądu, świeżości, baiwy, wielkości i smaku owoców, właściwych dla określonego gatunku i odmiany oraz dojrzałości handlowej owoców, w normie określono następujące granice dopuszczalnych wad dla klasy I i II: zawartość owoców o zmienionej barwie 0,5 i

Owoce większe niż jarząb pospolity

Owoce ma większe niż jarząb pospolity, kształtem przypominające gruszkę lub kulilte, początkowo żółte, z jednej strony zaczerwienione, po dojrzeniu brunatne. Zerwane owoce układa się na słomie,- po ulężeniu mają wyborny smak. Branżowa norma BN-66/9231-07 „Owoce świeże, jarzębina”, ustanowiona przez Dyrektora

Owoce są kwaskowe, bez goryczy

Owoce są kwaskowe, bez goryczy, dzięki czemu nadają się bez zastrzeżeń na przetwory. Podobny do niego jest jarząb pośredni (Sorbus hybri- da), mieszaniec S. aria i S. aucuparia-, odróżnić go łatwo, bp przy nasadzie liścia klapy dochodzą aż do jego

Jarząb brekinia, czyli brzęk

Jarząb brekinia, czyli brzęk (Sorbus torminalis Cr.), rośnie w południowo-wschodniej części Polski, w woj. poznańskim, na Pomorzu, a niekiedy także w innych okolicach kraju, zwykle w lasach liściastych. Niegdyś był na naszych ziemiach pospolity, teraz jednak jest gatunkiem rzadkim, niemal

Jarząb mączny

Jarząb mączny (Sorbus aria Cr. — fot. 24), zwany także; mąkinią, występuje dziko w lasach, na zrębach i na gołych skałach Karkonoszy, Tatr i Pienin,- na niżu zdarza się bardzo rzadko. Liście ma pojedyncze, jajowate, podwójnie piłkowane, od spodu pokryte

Straty witaminy C są także znaczne

Straty witaminy C są także znaczne, chociaż zachowuje się ona lepiej niż w wielu innych owocach. Smak jarzębiny może natomiast ulec pewnej poprawie wskutek zmniejszenia zawartości kwasów organicznych, a przede wszystkim garbników. Wprowadzenie tej metody (po wypróbowaniu jej w naszych

Do przewozu na dalsze odległości oczyszcza się plon z liści

Przechowuje się ją w całych baldachach z liśćmi w koszach lub ażurowych skrzynkach albo luzem w warstwie grubości 10—15 cm, w chłodnym i przewiewnym pomieszczeniu (w temperaturze 0—5°C i wilgotności względnej 80—85°/o). Do przewozu na dalsze odległości oczyszcza się plon

Owoce pozbawione szypułek powinno się pakować w łubianki jagodowe

Owoce pozbawione szypułek powinno się pakować w łubianki jagodowe, natomiast całe baldachy — lepiej w większe. Oprócz !) Sposoby opracowane przez W. Czaplińskiego i Z. Wnękową. łubianek jako opakowanie jarzębiny stosuje się beczki o pojemności do 200 1. U nas

Ścina się całe baldachy jarzębiny

Należy go przeprowadzać zespołowo. Najodpowiedniejsze są 4-osobowe drużyny, wyposażone w sektory tyczkowe i ręczne, drabiny, płachtę, kosze robocze i wózek do przewożenia sprzętu i plonu. Ścina się całe baldachy jarzębiny, które spadają na płachtę podścieloną pod drzewo. Do oddzielenia owoców