INNY ASPEKT

Inny jeszcze aspekt nadzoru można dostrzec w ro­snącej podejrzliwości wobec pracowników, podej­rzliwości, która ogarnęła większą część przemysłu Stanów Zjednoczonych. Jednym z najszybciej roz­rastających się branżowych stowarzyszeń w Ame­ryce jest Amerykańskie Towarzystwo Ochrony Bez­pieczeństwa Przemysłu. Przez ostatnie dwa lata liczba jego członków wzrosła z 1800 do 2500. A na ostatniej Iconwencji uraczono członków Towarzy­stwa nie byle jaką wystawą urządzeń podsłucho­wych. Pewna gazeta waszyngtońska nazwała je „bardziej przerażającymi niż najjadowitsze pająki”. Rzecznik jednego z wystawców chwalił się, że nie przypuszcza, aby „coś mogło się wymknąć tego ro­dzaju aparaturze”.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje ze świata i rożne ciekawostki z przeróżnych dziedzin wiedzy. Jestem nauczycielem z zawodu i wiem jak ważna dla człowieka jest wiedza i rozwój. Jeśli podoba Ci się formuła moich wpisów to zapraszam do śledzenia strony na bieżąco!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: