KLUBY I STOWARZYSZENIA

Córkom zamożnych rodzin wpaja się od dzieciń­stwa, że godni ludzie poświęcają się tylkc godnym celom. Pewien niezmiernie bogaty ojciec ‚dezydujący na Północnym Wybrzeżu w Chicago, który po­słał swą córkę na jeden z północno-zachodnich uni­wersytetów, tak tłumaczył swemu przyjacielowi program jej nauki: „Chodzi też na kursy rękodziel­nicze… Wiesz, po to, aby później móc zgłaszać się do ochotniczej pracy.”Zwykle te kluby i stowarzyszenia, przynależność do których podnosi prestiż w oczach bliźnich, pod­kreślają, jak bardzo są ekskluzywne. Skoro zaś są zamknięte, to znaczy, że nie wszystkich się do nich wpuszcza. Jedne nie wpuszczają tych, co mają pew­ne określone cechy charakteru. Inne tych, co nie mają określonej sumy pieniędzy lub też świadectwa ukończenia dobrej szkoły. Wszystkie zas kierują się głównie względami religijnymi.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje ze świata i rożne ciekawostki z przeróżnych dziedzin wiedzy. Jestem nauczycielem z zawodu i wiem jak ważna dla człowieka jest wiedza i rozwój. Jeśli podoba Ci się formuła moich wpisów to zapraszam do śledzenia strony na bieżąco!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: