KORZYŚĆ PRAKTYCZNA

Proponuję, by czytelnik odpowiedział na test. Je­śli zajrzy do aneksu, znajdzie skrócone wskazówki, jak powinien był odpowiedzieć na poszczególne py­tania i pewne ogólne porady w sprawie odpowiada­nia na testy. Mam nadzieję, że wszystko to przynie­sie pewną korzyść praktyczną, ale prosząc czytelni­ka, by przebrnął przez te szczegóły, miałem przede wszystkim na celu danie mu możliwości samodziel­nej oceny zasad leżących u podstaw testów oso­bowości. Powtarzam — to jest głos „organizacji”,w zależności od tego, w jakim stosunku pozostają twoje odpowiedzi do odpowiedzi udzielonych przez innych badanych.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje ze świata i rożne ciekawostki z przeróżnych dziedzin wiedzy. Jestem nauczycielem z zawodu i wiem jak ważna dla człowieka jest wiedza i rozwój. Jeśli podoba Ci się formuła moich wpisów to zapraszam do śledzenia strony na bieżąco!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: