KRYTYKA TESTÓW

Co gorsze, krytyka, która przedstawia testy jako czarną magię, jeszcze bardziej zaostrza cieka­wość „organizacji”. Ale czy testy czynią to, do czego zmierzają? Sprawdźmy ludzi prowadzących badania testowe na ich własnym terenie: metodą naukową. Na wstępie proszę czytelników o przestudiowanie podanego ni­żej mieszanego testu i jego wyników. O ile wiem, opublikowanie tych wskazówek stwarza lai­kowi pierwszą możliwość stwierdzenia samemu, jak oceniane są odpowiedzi starannie uprzednio przy­gotowane. Do niedawna ludzie prowadzący badania testowe z powodzeniem utrzymywali takie sprawy w swoim gronie; twierdzili, że ujawnianie odpowie­dzi byłoby wysoce nieetyczne, że interpretacja wy­ników wymaga umysłu wprawionego, że mówią one coś tylko doktorom psychologii, że wyniki indywi­dualne są własnością „organizacji”, że laik dojdzie do błędnych wniosków itd., itp.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje ze świata i rożne ciekawostki z przeróżnych dziedzin wiedzy. Jestem nauczycielem z zawodu i wiem jak ważna dla człowieka jest wiedza i rozwój. Jeśli podoba Ci się formuła moich wpisów to zapraszam do śledzenia strony na bieżąco!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: