MIEJSCE W HIERARCHII

W znacz­nej mierze zgadzali się również co do miejsca każ­dego z klubów w hierarchii. „Prawdziwa arystokra­cja” miejscowego biznesu i życia towarzyskiego na­leży do dwóch klubów: „Pioneer’s Club” (w mieście) i „Gentry Club” (na wsi). Większość dzisiejszych arystokratów oraz ich rodziny należała w okresie wspinania się ku szczytom do klubów-poczekalni.I dzisiaj też mogą oni być nadal członkami tych klubów — zależnie od tego, czy ktoś ma ochotę, by „użyczać” swego prestiżu, czy nie. Najniżej posta­wiony w hierarchii prezes banku, jakiego poznałem (był od niedawna prezesem najmniej ważnego z du­żych banków) został właśnie dopiero co ostatecznie przyjęty do „Pioneer’s Club”.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje ze świata i rożne ciekawostki z przeróżnych dziedzin wiedzy. Jestem nauczycielem z zawodu i wiem jak ważna dla człowieka jest wiedza i rozwój. Jeśli podoba Ci się formuła moich wpisów to zapraszam do śledzenia strony na bieżąco!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: