NADZÓR NAD LOJALNOŚCIĄ

Nadzór nad praworządnością, lojalnością czy w ogóle zachowaniem jednostek najdalej sięga w Południowej Kalifornii. Na tym terenie w więk­szości rodzin jedna lub więcej osób znajduje się pod jakąś formą kontroli, czy to jako pracownicy Departamentu Obrony albo urzędnicy państwowi, czy też jako ludzie zatrudnieni w studiach filmo­wych albo jako jednostki korzystające z Opieki Społecznej. W przypadku większości tych osób przy­najmniej jeden agent śledczy odwiedza ich najbliż­szych sąsiadów dla zasięgnięcia informacji o ich otoczeniu i sposobie życia.Rząd Stanów Zjednoczonych zatrudnia ponad 25 000 zawodowych agentów śledczych, nie włącza­jąc w tę liczbę kontrwywiadu i wywiadu wojsko­wego.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje ze świata i rożne ciekawostki z przeróżnych dziedzin wiedzy. Jestem nauczycielem z zawodu i wiem jak ważna dla człowieka jest wiedza i rozwój. Jeśli podoba Ci się formuła moich wpisów to zapraszam do śledzenia strony na bieżąco!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: