NIEPODWAŻALNY PRESTIŻ

Jednakże człowiek o prawdziwie niepodważalnym prestiżu nie ogranicza się tylko do klubów najbar­dziej elitarnych. Bardzo prawdopodobne, że zacho­wa on również członkostwo co lepszych klubów po­łożonych na nieco niższych szczeblach tej drabiny. To pozwala mu -by użyć zwrotu ukutego przez socjologów — zostać „użyczającym statusu”. Użycza­jąc swego statusu ów człowiek doznaje cichej sa­tysfakcji ponieważ staje się wierzycielem i dominu­je nad szeregiem doprawdy bardzo sympatycznych facetów, którzy po prostu muszą jeszcze trochę doj­rzeć. To umacnia również jego poczucie ładu w tym jakże niepewnym świecie.Badając strukturę elity w Northeast City, rozma­wiałem z dwoma tuzinami liderów biznesu i orga­nizacji społecznych, których określano jako „rze­czywistych władców” miasta. Większość z nich mó­wiła o swoich klubach z prawdziwą dumą.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje ze świata i rożne ciekawostki z przeróżnych dziedzin wiedzy. Jestem nauczycielem z zawodu i wiem jak ważna dla człowieka jest wiedza i rozwój. Jeśli podoba Ci się formuła moich wpisów to zapraszam do śledzenia strony na bieżąco!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: