Od kiedy dziecko rozumie naszą mowę

Jeszcze do niedawna panowało wśród naukowców niezachwiane zdawałoby się przekonanie, że niemowlęta zaczynają rozumieć słowa, którymi się do nich zwracamy, dopiero pomiędzy 9 a 15 miesiącem życia – chodzi o rozpoznawanie i rozumienie, czyli odróżnianie treści poszczególnych słów. Tymczasem amerykańscy naukowcy przeprowadzili szereg badań i eksperymentów, które zdają się przeczyć tej utartej od lat teorii. Otóż Amerykanie stwierdzili, iż już od pierwszych miesięcy życia niemowlę rozumie bardzo wiele ze słów, którymi się do niego zwracamy, nie umie jedynie przekazać słowami swoich myśli i uczuć. Jednak ma ogromne znaczenie to, jakimi słowami zwracamy się, jako chociażby rodzice, do naszego niemowlęcia. Co więcej, naukowcy uważają, iż powstaje prosta zależność pomiędzy bogactwem słów, którymi się zwracamy do niemowlęcia a późniejszym rozwojem dziecka, jego poziomem chociażby IQ. Ważne jest też, jakimi gestami operujemy w otoczeniu dziecka – potrafi ono odczytać, czy te gesty są przyjazne – to również ma wpływ na jego późniejszy rozwój intelektualny, nie wyłączając sfery emocjonalnej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: