Odpowiednie nawożenie jagodzisk

O wiele korzystniejsze byłoby takie rozwiązanie sprawy, dzięki któremu uzyskiwanoby zwiększone plony, nie rozszerzając obszaru zajętego przez borówki ani nawet nie zwiększając ilości krzewinek rosnących na tym samym terenie. Być może, uda śię takie wyniki osiągnąć przez odpowiednie nawożenie jagodzisk. Gdyby można było tak stosować nawożenie, aby wpłynęło ono na obfitsze owocowanie borówek i ich regularniejsze urodzaje, nie powodując żadnych ujemnych skutków w zespole leśnym i gdyby ponadto okazało się ono opłacalne, wszelkie sprzeciwy byłyby bezpodstawne. Dodatkowo osiągniętoby takie korzyści, jak szybka amortyzacja wniesionych wkładów i dokonywanych zabiegów, zmniejszenie pracochłonności zbioru dzięki obfitszemu owocowaniu. Na takich założeniach wyjściowych opierają się badania i doświadczenia prowadzone przez Zakład Ubocznej Produkcji Leśnej IBL i Katedrę Użytkowania Lasu WSR w Poznaniu. Systematyczne doświadczenia z borówką brusznicą rozpoczęto stosunkowo niedawno, natomiast doświadczenia z borówką czarną trwają już ponad 10 lat, a mimo to uzyskane dotychczas wyniki nie są jeszcze gotowe do zastosowania w praktyce.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje ze świata i rożne ciekawostki z przeróżnych dziedzin wiedzy. Jestem nauczycielem z zawodu i wiem jak ważna dla człowieka jest wiedza i rozwój. Jeśli podoba Ci się formuła moich wpisów to zapraszam do śledzenia strony na bieżąco!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: