OPIEKA ZBIOROWA

Jedna z najsilniejszych organizacji „opieki zbio­rowej” w kraju — Plan Ubezpieczenia Zdrowotne­go w Wielkim Nowym Jorku (Health Insurance Plan of Greater New York), posiadająca własne kli­niki i ośrodki zdrowia (obecnie nowoczesne szpita­le), była głównym celem ataków AMA. Działo naj­większego kalibru wytoczone przeciw HIP i podob­nym przedsięwzięciom nazywa się w języku Ame­rykańskiego Stowarzyszenia Lekarzy „brakiem wol­nego wyboru doktora”. Inną ulubioną bronią AMA jest twierdzenie, że pacjent, który zgadza się na sy­stem opieki zbiorowej i odrzuca opłaty za poszcze­gólne wizyty, traci osobowość pod względem me­dycznym i jako istota ludzka.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje ze świata i rożne ciekawostki z przeróżnych dziedzin wiedzy. Jestem nauczycielem z zawodu i wiem jak ważna dla człowieka jest wiedza i rozwój. Jeśli podoba Ci się formuła moich wpisów to zapraszam do śledzenia strony na bieżąco!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: