PO KAŻDYM SŁOWIE

W pyta­niach  po każdym słowie napisanym wersali­kami następują cztery słowa, mające zasięg od kon­wencjonalnego do nieco niezwykłego. Kłopot polega tu na tym, że jeśli nie jesteś osobą w pełni kon­wencjonalną, możesz mieć trudności ze stwierdze­niem, jaka odpowiedź jest konwencjonalna. Oto jedna wskazówka: zanim zastanowisz się dokładniej nad jakimkolwiek pytaniem i będziesz czytał słowa od strony lewej do prawej, przeczytaj je pionowo przez cały kwestionariusz — może się z tego wy­łonić zdecydowany wzór. Układając testy badający myślą o łatwości podliczania i w niektórych kwe­stionariuszach najbardziej konwencjonalne odpo­wiedzi znajdują się w jednym słupku, nieco mniej konwencjonalne w następnym itd.

 

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje ze świata i rożne ciekawostki z przeróżnych dziedzin wiedzy. Jestem nauczycielem z zawodu i wiem jak ważna dla człowieka jest wiedza i rozwój. Jeśli podoba Ci się formuła moich wpisów to zapraszam do śledzenia strony na bieżąco!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: