PODOBNIE JAK KOŚCIÓŁ

Podobnie jak Kościół katolicki, objęły cały amerykański system społeczny. Sala loży była znakomitym miejscem do wzajemnego poznawania się ludzi ze wszystkich warstw, do obopólnego zrozumienia problemów i as­piracji. Taka okazja zaprezentowania siebie ludziom z wyżej postawionej warstwy jest niezbędnym wa­runkiem wstępnym pozyskania ich akceptacji i przyjęcia ich do grona, jeżeli ktoś ma takie ambi­cje. Bractwa spełniały zatem ważną funkcją miejs­ca, w którym mogło dochodzić do wzajemnego prze­mieszania się. W. Lloyd Warner wskazuje, że w po­przednim pokoleniu, w Jonesville, „każdy coś zna­czący mężczyzna w mieście był masonem, a często też «Niezwykłym Towarzyszem* albo «Drwalem»”.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje ze świata i rożne ciekawostki z przeróżnych dziedzin wiedzy. Jestem nauczycielem z zawodu i wiem jak ważna dla człowieka jest wiedza i rozwój. Jeśli podoba Ci się formuła moich wpisów to zapraszam do śledzenia strony na bieżąco!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: