PODSTAWOWE DANE

Jest to kwadratowa karta za­wierająca podstawowe dane o człowieku; jej brzegi są tak podziurkowane, aby ją można było prze­puścić przez maszyny w centralnych archiwach. Sprawiedliwość wobec „Westinghouse” wymaga do­dania, że firma nie zdaje się na te karty i nie za­wierają one informacji zaczerpniętych z testów oso­bowości. Ale daje to do myślenia.Oczywiście, nie ma w tej chwili większego sensu zajmowanie się moralnymi skutkami masowych te­stów. Rozważania etyczne niewątpliwie mają zasad­nicze znaczenie, ale krytykując testy z tej pozycji narazilibyśmy się na zarzut występowania po stro­nie starych zabobonów przeciwko zwartym szykom zwolenników nauki. Nie można kwestionować pod­stawowych twierdzeń ludzi prowadzących badania testowe bez konfrontacji, niejako „wyrokiem zaocz­nym”.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje ze świata i rożne ciekawostki z przeróżnych dziedzin wiedzy. Jestem nauczycielem z zawodu i wiem jak ważna dla człowieka jest wiedza i rozwój. Jeśli podoba Ci się formuła moich wpisów to zapraszam do śledzenia strony na bieżąco!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: