PRZESTRZEGANIE SELEKCJI

Najbardziej elitarne kluby, takie jak „Knicker- bocker” w Nowym Jorku, „Somerset” w Bostonie albo „Pacific Union” w San Francisco, tak surowo przestrzegają selekcji, że ich kandydat nie tylko musi byc protestantem, ale musi być ponadto od­powiednim rodzajem protestanta, a mianowicie na­leżeć do Kościoła episkopalnego. Jeżeli jednak zej­dziemy mzej, w sferę masowych, nieelitarnych klu­bów miejskich i zamiejskich, zobaczymy, że cho­ciaż tutaj nie zamyka się wrót przed luteranami i katolikami, to jednak istnieje tam jedno ograni­czenie religijne: nie ma wstępu dla żydów. Później zajmiemy się dokładniejszym zbadaniem, co kryje Się za tą awersją wyższych i średnich warstw chrze­ścijańskich do żydów jako członków klubów. Na raz zanotujemy, że jest to zjawisko ogólnokrajo­we, dotyczące tysięcy klubów.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje ze świata i rożne ciekawostki z przeróżnych dziedzin wiedzy. Jestem nauczycielem z zawodu i wiem jak ważna dla człowieka jest wiedza i rozwój. Jeśli podoba Ci się formuła moich wpisów to zapraszam do śledzenia strony na bieżąco!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: