PRZYJĘCIE DO LIGI

O przyję­cie do Ligi nie prosi się — to byłoby nie do wyba­czenia. Trzeba, aby propozycję zgłosił jeden z człon­ków Ligi i by go poparł drugi. Nakłonienie człon­ków Ligi do wysunięcia takiej propozycji wymaga nie lada trudu, albowiem każdemu z nich wolno to uczynić tylko raz do roku, muszą więc być osz­czędni w szafowaniu poparciem. Kiedy wreszcie ktoś zgłosi swoją kandydatkę, zaczyna się skru­pulatne sprawdzanie przez komitet opiniodawczy. Badane są rozmaite kwalifikacje kandydatki, na przykład, czy jest sympatyczna. Przyjmuje się ko­biety w wieku od osiemnastu do trzydziestu czte­rech lat. Członkinie Ligi muszą być gotowe do po­święcenia mnóstwa czasu nie tylko na zajęcia towarzyskie, ale i na filantropię, zajęcia charytatyw­ne i wszelkiego rodzaju dobre uczynki.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje ze świata i rożne ciekawostki z przeróżnych dziedzin wiedzy. Jestem nauczycielem z zawodu i wiem jak ważna dla człowieka jest wiedza i rozwój. Jeśli podoba Ci się formuła moich wpisów to zapraszam do śledzenia strony na bieżąco!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: