ROZPOZNANIE ZASOBÓW OWOCÓW LEŚNYCH

ROZPOZNANIE ZASOBÓW OWOCÓW LEŚNYCH — PODSTAWĄ RACJONALNEJ GOSPODARKI Pierwszym warunkiem prawidłowej gospodarki lub choćby tylko intensywnego i racjonalnego użytkowania naturalnych zasobów jest znajomość baz surowcowych: ich rozmieszczenia, wielkości, charakteru, zasobności i zdolności produkcyjnych. Bazy owoców leśnych są rozproszone na wielkich obszarach kraju. Zagęszczenie płodów na jagodziskach i innych terenach występowania roślin owocodajnych jest z reguły małe. Co najmniej <35% owoców musi mieć średnicę nie mniejszą niż 4 mm. Granice dopuszczalnych wad są następujące: owoców niedojrzałych lub mających zmienioną barwę — nie więcej niż 5,0%, zdrewniałych — 1,0%, uszkodzonych mechanicznie i popękanych — 4,0%, jadalnych owoców innych gatunków — 0,1%, zanieczyszczeń organicznych nieszkodliwych dla zdrowia — 1,0% i mineralnych — 0,3%, z tym, że suma wad nie może przekraczać 10,0%.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje ze świata i rożne ciekawostki z przeróżnych dziedzin wiedzy. Jestem nauczycielem z zawodu i wiem jak ważna dla człowieka jest wiedza i rozwój. Jeśli podoba Ci się formuła moich wpisów to zapraszam do śledzenia strony na bieżąco!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: