Sposoby mierzenia intelektu

Wybranie odpowiedniego pracownika to dla wielkich korporacji zatrudniających wiele tysięcy pracowników niejednokrotnie o wiele poważniejszy temat niż dla firmy zatrudniającej kilka osób. Wydawałoby się, że tam gdzie pracują tysiące ludzi, jeden nie może dokonać wielkich szkód, ale wiele stanowisk w większych korporacjach adresowanych jest do ludzi z wyjątkowo doskonałym przebiegiem edukacji i z ponadprzeciętnym wykształceniem. A skoro mają oni tak wielką i potwierdzoną licznymi dyplomami wiedzę, prezesi i rady nadzorcze wielkich korporacji nie mają obawy przed powierzaniem tym ludziom większości swojego majątku czy losów firmy przy strategicznych decyzjach. Często więc błąd osoby doskonale wykształconej móże być tak bolesny dla firmy, że konieczne stanie się zwolnienie kilkuset z tych tysięcy zatrudnionych pracowników czy sprzedanie części nieruchomości zaliczanych do firmowego majątku. Nie ma więc wątpliwości, że największym kapitałem na rynku jest dzisiaj odpowiednie doświadczenie i wykształcenie.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: