Sprawdzanie przydatności kandydata

Coraz rzadziej firmy mające wyjątkowo ważne dla siebie stanowisko do obsadzenia są w stanie skutecznie ocenić możliwości danego kandydata wyłącznie poprzez zastosowanie podstawowych testów na inteligencję czy sprawdzających kompetencję na dane stanowisko. Oczywiście takie dane, tak samo jako oceny ze studiów i wszelkie dyplomy uzyskane w tym czasie, są bardzo ważne w rozmowie kwalifikacyjnej. Przebieg edukacji oraz wcześniejszego zatrudnienia to w większości firm aspekt, wokół którego toczy się cała rozmowa. Ale przy zatrudnianiu do wielkich korporacji nigdy nie kończy się na pierwszej i jednej rozmowie – przeważnie etapów sprawdzających wiedzę oraz umiejętności danej grupy kandydatów jest zdecydowanie więcej. Chodzi bowiem tutaj nie tyle o zdobycie suchej wiedzy z danej dziedziny, ale bardziej o praktyczne umiejętności funkcjonowania w tak specyficznym środowisku, jakim jest korporacja. Nie każda osoba z zewnątrz z doskonałymi stopniami jest w stanie skutecznie funkcjonować w takich warunkach.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: