STAŁA LINIA

Intrygujące jest, w jaki sposób dostaje on tak dużo za tak mało pieniędzy. Jego gabinet i dom bombardowane są pismami klinicznymi — z któ­rych wiele posiada faktyczną wartość — i nie­ustającą lawiną propagandy płynącą z siedziby stanowej i z AMA. Jego nazwisko zostaje wkrót­ce wciągnięte na stałą listę adresów i obok stano­wego^ pisma medycznego, które może go kosz­tować do 7.50 dolara rocznie, otrzymuje — za dar­mo nigdy nie szczuplejącą paczkę pism popie­ranych, lśniących gazet i broszur na tematy medy­czne. (Poparcia udzielają głównie firmy farmace­utyczne.)Oprócz tego istnieje suma około 10 milionów do­larów odłożona przez AMA dla ponad sześciuset ekspertów w dziedzinie public relations, admini­stratorów, redaktorów i autorów posłusznych zorga­nizowanej medycynie, technologów i ekonomistów medycyny, którzy nachodzą społeczeństwo osobiś­cie lub w druku, aby sprzedawać politykę gospodar­czą AMA przeciętnemu obywatelowi.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje ze świata i rożne ciekawostki z przeróżnych dziedzin wiedzy. Jestem nauczycielem z zawodu i wiem jak ważna dla człowieka jest wiedza i rozwój. Jeśli podoba Ci się formuła moich wpisów to zapraszam do śledzenia strony na bieżąco!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: