SZKOŁY I UCZELNIE

Szkoły i uczelnie były głównymi użytkownikami ta­kich testów, ale przemysł stwierdził, że wraz z ro­snącą złożonością pewnych zajęć, testy inteligen­cji (I. Q) są równie cenne przy kwalifikowaniu pracowników jak testy zdolności manualnych. Kie­dy nadeszła druga wojna światowa, posługiwanie się testami zdolności manualnych i inteligencji rozpo­wszechniło się do tego stopnia, że było prawie nie­możliwe, by jakikolwiek dorosły Amerykanin w białym kołnierzyku nie wypełniał wcześniej lub później całego ich zestawu. Ale coś umknęło uwadze „organizacji”. Przy po­mocy testów zdolności mogła ona liczyć tylko na mierzenie specyficznych, wyodrębnionych umiejęt­ności człowieka, a co się tyczy jego przyszłych osiągnięć, to mogła je przewidzieć tylko wtedy, jeśli ten ktoś był wspaniale uzdolniony lub fatalnie nieudolny w jakimś zakresie.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje ze świata i rożne ciekawostki z przeróżnych dziedzin wiedzy. Jestem nauczycielem z zawodu i wiem jak ważna dla człowieka jest wiedza i rozwój. Jeśli podoba Ci się formuła moich wpisów to zapraszam do śledzenia strony na bieżąco!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: