TESTY ZDOLNOŚCI

Mówiąc krótko: testy zdolności ujawniały tylko małą część osobowości człowieka, a jak wskazuje coraz więcej rzeczników stosunków zbiorowych — group-relations, „organi­zacja” pragnie całego człowieka, a nie jego części. Czy jest człowiekiem dostosowanym? Czy pozosta­nie dobrze dostosowany? Na to nie mógł odpowie­dzieć test potencjalnych wartości; potrzebny był test potencjalnej lojalności.Od dłuższego czasu psychologia stosowana eks­perymentowała z pacjentami szpitali dla umysłowo chorych i z więźniami, by zbadać głębsze rejony nieprzystosowania. W trakcie tego stworzono pewne pomysłowe testy rysunkowe i pisemne do wypełnia­nia. Choć większość z nich była pierwotnie pomyśla­na w celu mierzenia odchyleń od normy, to nie mogły one wypełnić tej funkcji, zanim nie zastosowano ich wobec ludzi normalnych, aby otrzymać ową nor­mę.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje ze świata i rożne ciekawostki z przeróżnych dziedzin wiedzy. Jestem nauczycielem z zawodu i wiem jak ważna dla człowieka jest wiedza i rozwój. Jeśli podoba Ci się formuła moich wpisów to zapraszam do śledzenia strony na bieżąco!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: