TRUDNO ZNALEŹĆ

Ponieważ trudno jest znaleźć lekarza lub grupę lekarzy, którzy ze­chcą publicznie zająć przeciwne stanowisko niż za­atakowany lekarz, wobec tego pełna liczba popeł­nionych błędów w sztuce nie będzie nigdy znana. Powód (powódka) potrzebuje zeznania biegłego, że lekarz spartaczył robotę, a gdzie powód (powódka) otrzyma takie zeznania biegłego od jednego lub więcej członków stowarzyszenia lekarzy? Jeśli lekarz stanie w sądzie publicznym i opisze, w jaki sposób robota została spartaczona, to donosi na brata z zorganizowanej medycyny, co jest nie­wybaczalne. Może sobie pozwolić na to lyzyko w prywatnych pokojach komitetu zażaleń stowa­rzyszenia lekarzy — i to wszystko.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje ze świata i rożne ciekawostki z przeróżnych dziedzin wiedzy. Jestem nauczycielem z zawodu i wiem jak ważna dla człowieka jest wiedza i rozwój. Jeśli podoba Ci się formuła moich wpisów to zapraszam do śledzenia strony na bieżąco!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: