Trzy metody szacowania ogólnego zapasu baz owoców

Najczęściej w poszczególnych regionach Związku Radzieckiego stosuje się jedną z trzech metod szacowania ogólnego zapasu baz owoców roślin dziko rosnących: według wielkości plonu zebranego w latach ubiegłych, mnożąc ją przez współczynnik przyjęty intuicyjnie; według powierzchni leśnej, mnożąc jej wielkość przez zasobność jagodzisk na hektarze określoną intuicyjnie; według powierzchni leśnej albo raczej powierzchni jagodzisk, mnożąc jej wielkość przez zasobność na hektarze, określoną na podstawie działek próbnych. Ten trzeci sposób jest dokładniejszy i daje wyniki najbardziej zasługujące na zaufanie. Dzięki niemu uzyskano dość wiarygodne wyniki dla niektórych republik, krajów i regionów Związku Radzieckiego. Przed kilkoma laty P. K. Krasilnikow i A. A. Nikitin zebrali dane z literatury i zweryfikowali je, przyjmując kilka umownych założeń. Uwzględnili oni tylko te obszary, gdzie już wcześniej prowadzono zbiór owoców leśnych na skalę przemysłową.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje ze świata i rożne ciekawostki z przeróżnych dziedzin wiedzy. Jestem nauczycielem z zawodu i wiem jak ważna dla człowieka jest wiedza i rozwój. Jeśli podoba Ci się formuła moich wpisów to zapraszam do śledzenia strony na bieżąco!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: