W IMIĘ PROTESTU

Totalizm z reguły za­czyna się wtedy, kiedy przyszły tyran — czy to bę­dzie Hitler, czy kto inny — wygrywa niepokoje większosci dla ustanowienia środków represji prze­ciwko pogardzanym albo kłopotliwym mniejszo­ściom. Stopniowo owe środki represji sięgają coraz szerzej, może nieodwołalnie obejmując coraz więk­sze odłamy społeczeństwa.Właśnie w imię protestu przeciwko takiej ewen­tualności w Stanach sędzia Brandeis wymownie za­znaczył swoje odmienne stanowisko w czasie pew­nej rozprawy w roku 1928, związanej z nadzorem rządowym. Powiedział on: „Intencją twórców naszej konstytucji była obro­na praw Amerykanina do jego wierzeń, myśli uczuć i doznań.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje ze świata i rożne ciekawostki z przeróżnych dziedzin wiedzy. Jestem nauczycielem z zawodu i wiem jak ważna dla człowieka jest wiedza i rozwój. Jeśli podoba Ci się formuła moich wpisów to zapraszam do śledzenia strony na bieżąco!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: