W INNYCH OKOLICZNOŚCIACH

W innych okoliczno­ściach dają się one ograniczyć przy pomocy prawa. Ogólnie jednak biorąc, prawne środki kontroli znaj­dują się w pożałowania godnym stanie zamętu, nie­jasności lub zaniedbania. Pewien sędzia na przy­kład określił stan prawodawstwa mającego gwa­rantować bezpieczeństwo jednostki jako „nadal jesz­cze przypominający stóg siana podczas huraganu”.Badając omawiany problem, możemy zachować w pamięci sugestywną uwagę, jaką w rozmowie ze mną uczynił przedstawiciel stanu Wisconsin, Robert Kastenmeier, który w Kongresie stoczył niejedną bitwę o prawa jednostki. Powiedział on: „W gruncie rzeczy niczego dobrego nie spodzie­wam się po tych środkach presji, które z czasem przemienić mogą nasz kraj w rodzaj państwa poli­cyjnego. Chyba że nastąpi jakieś odprężenie w prze­dłużającej się zimnej wojnie i zahamujemy we­wnętrzne rozprzężenie naszego kraju. W przeciw­nym przypadku — przeczuwam przegraną.”

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje ze świata i rożne ciekawostki z przeróżnych dziedzin wiedzy. Jestem nauczycielem z zawodu i wiem jak ważna dla człowieka jest wiedza i rozwój. Jeśli podoba Ci się formuła moich wpisów to zapraszam do śledzenia strony na bieżąco!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: