W PRAKTYCE LEKARSKIEJ

To samo dotyczy „polecania” pacjentów, tak po­trzebnego lekarzowi usiłującemu otworzyć prakty­kę w większym mieście lub ośrodku przeciętnej wielkości. Jeśli nie dostanie wykazu pacjentów, któ­rzy zapłacą mu za gabinet i mieszkanie, lub jeśli nie otrzyma poparcia w jednym lub więcej z miej­scowych szpitali, to może rozstać się z myślą o praktyce prywatnej.Prawie 2000 wspomnianych powiatowych i okrę­gowych stowarzyszeń lekarzy (nie licząc stowarzy­szeń stanowych, które ułatwiają działanie demokra­cji lekarskiej odpowiedzialnej za reprezentację grup miejscowych) utrudnia różnymi sposobami stabili­zację ekonomiczną tych, którzy nie są ich człon­kami.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje ze świata i rożne ciekawostki z przeróżnych dziedzin wiedzy. Jestem nauczycielem z zawodu i wiem jak ważna dla człowieka jest wiedza i rozwój. Jeśli podoba Ci się formuła moich wpisów to zapraszam do śledzenia strony na bieżąco!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: