W ŚWIECIE MEDYCYNY

Dalej, cieszący się uznaniem członek AMA praw­dopodobnie nie wyrazi w prasie niefachowej swe­go niesmaku i potępienia moralnego dla innych le­karzy-członków towarzystwa, którzy odmawiają zeznań przeciw lekarzowi lub lekarzom oskarżo­nym o niewłaściwe leczenie. W świecie zorganizo­wanej medycyny błąd w sztuce i zachowanie nie­etyczne, które jest kłopotliwe dla prestiżu całego stowarzyszenia lekarzy — to są dwie całkiem róż­ne sprawy. Zorganizowana medycyna szybko rzuci na stos lekarza, który stał się znaną zakałą środo­wiska. Takie przykre odkrycia, dokonywane zazwy­czaj przez władze cywilne, wymagają szybkiej ak­cji.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje ze świata i rożne ciekawostki z przeróżnych dziedzin wiedzy. Jestem nauczycielem z zawodu i wiem jak ważna dla człowieka jest wiedza i rozwój. Jeśli podoba Ci się formuła moich wpisów to zapraszam do śledzenia strony na bieżąco!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: