WARSTWA ŚREDNIA

Natomiast warstwa średnia według Lernera wykorzystuje owe stowa­rzyszenia „przede wszystkim jako drogę do popra­wy własnej pozycji w społeczeństwie, jako szkołę wysławiania się i przewodzenia innym”. Jeżeli te obyczaje zrzeszania się Amerykanów z typowych miast poddać analizie społecznej, wów­czas spostrzegamy, że — podobnie jak i w wielu innych dziedzinach życia — podstawowy podział przebiega pomiędzy dwiema górnymi i trzema niż­szymi warstwami. Do niedawna takie stowarzysze­nia, jak rozmaite bractwa, jednoczyły w sobie przedstawicieli różnych warstw. Obecnie dwie gór­ne warstwy wyrzekły się w zasadzie takich związ­ków, jak loże, które mogłyby je zmuszać do kon­taktu z członkami trzech niższych warstw.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje ze świata i rożne ciekawostki z przeróżnych dziedzin wiedzy. Jestem nauczycielem z zawodu i wiem jak ważna dla człowieka jest wiedza i rozwój. Jeśli podoba Ci się formuła moich wpisów to zapraszam do śledzenia strony na bieżąco!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: