WIELE MIAST

Otóż wiele miast chętnie widzi żydów u boku chrześcijan w kierowaniu różnymi akcjami mającymi na celu ulepszenie życia społeczności i zbieranie pieniędzy na cele społeczne — nawet za­chęca ich do tego. Wiele wysokich osobistości chrze­ścijańskich w Northeast City opowiadało mi z za­chwytem, jak wspaniale wszystkie religie współ­pracują przy ulepszaniu środowiska. A mimo to za­równo w Northeast City, jak i — zgodnie z wyni­kami badań Williamsa i Deana — w innych mias­tach kraju, bariery socjalne w stosunku dc żydów utrzymują się z pełną mocą. Mogłoby się nawet wydawać, że istnieje jakaś dziwna, odwrotnie pro­porcjonalna zależność. Dean pisze: „Te środowiska, które bardzo niechętnie odnoszą się do towarzyskie­go równouprawnienia żydów, nadzwyczaj chętnie witają ich współudział w konkretnych sprawach środowiska.”

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje ze świata i rożne ciekawostki z przeróżnych dziedzin wiedzy. Jestem nauczycielem z zawodu i wiem jak ważna dla człowieka jest wiedza i rozwój. Jeśli podoba Ci się formuła moich wpisów to zapraszam do śledzenia strony na bieżąco!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: