WIĘZI TOWARZYSKIE

Sumując, wydaje się, że nasze więzi towarzyskie, zarówno nieformalne, jak i zorganizowane, charak­teryzują się ograniczeniem do własnego tylko typu ludzi i staraniem, by unikać lub wykluczyć tych, którzy mają niższy lub inny status społeczny. Nasz czołowy bohater narodowy i ludowy, Abraham Lin­coln, którego radowało bratanie się z rozmaitymi ludźmi i który bardzo lubił dokuczać snobom — widocznie nie jest już uważany przez wielką część naszego narodu za wzór. Mama jest końcowym produktem zjawiska, któ­re zwie się „Ona”.To o n a jest królewną z bajki, tym stworze­niem, o którym mówiłem wyżej, tą lśniącowłosą, gwiazdooką, rubinowoustą virgo aeternis, w założe­niu jedną, i tylko jedną albo jedną i jedyną dla każ­dego mężczyzny, który marzy tylko o tym, aby ją zdeflorować i następnie posiadać na wieki. Akt ten jest sakramentem we wszystkich Kościołach i spra­wą państwowej wagi w naszym społeczeństwie.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje ze świata i rożne ciekawostki z przeróżnych dziedzin wiedzy. Jestem nauczycielem z zawodu i wiem jak ważna dla człowieka jest wiedza i rozwój. Jeśli podoba Ci się formuła moich wpisów to zapraszam do śledzenia strony na bieżąco!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: