WYŻYNY ELITY

Pozostawmy teraz wyżyny elity i zejdźmy do po­ziomu trzech warstw podstawowych, zbadajmy ich obyczaje zrzeszania się. Sytuacja wydaje się bardzo zbliżcna do tego, co W. Lloyd Warner stwierdził w Jonesville. Pisał on: „Ogólnie biorąc, istnieje ostry przedział pomiędzy wyższą średnią, a. niższy­mi warstwami średnimi, jeżeli chodzi o rodzaj i sto­pień zorganizowania w stowarzyszeniach […] Łączy je bar dzo mało wspólnych organizacji”.Kluby, do których wstępują ludzie z warstw pod­stawowych, są przede wszystkim typu patriotycz­nego i mistycznego, otoczone zbyt wielką tajemni­czością i posługujące się zbyt egzaltowaną symboli­ką, afcy mogły być uznawane za dobre w tonie przez warstwy wyższe.Bractwa osiągnęły szczyt popularności w latach dwudziestych, kiedy większość mężczyzn w Amery­ce należała co najmniej do jednego z nich. Ich taj­ność, rytuał i kostiumy mogą się dziś wydawać nie­co sztubackie, jednakże owe bractwa wniosły po­ważny wkład do budowy demokracji.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje ze świata i rożne ciekawostki z przeróżnych dziedzin wiedzy. Jestem nauczycielem z zawodu i wiem jak ważna dla człowieka jest wiedza i rozwój. Jeśli podoba Ci się formuła moich wpisów to zapraszam do śledzenia strony na bieżąco!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: