ZA APROBATĄ

Za aprobatą funkcjonariuszy krajowych i człon­ków zarządu (z których żaden nie jest wybrany bezpośrednio przez lekarzy domowych na najniż­szym szczeblu drabiny wyborczej) ci prawomyślni administratorzy nadzorują wszystkie komitety, biu­ra i rady, które wykonują monumentalne zadania oświatowe, zbieranie danych naukowych, reprezen­tują interesy AMA w stanowych komórkach usta­wodawczych, tłumią nieortodoksyjne poglądy w sprawie ubezpieczeń zdrowotnych i szerzą opi­nie, jakoby wysokie koszty opieki lekarskiej były nieporozumieniem.A przewodniczący Amerykańskiego Stowarzysze­nia Lekarzy? Jaki on ma wpływ na ustalanie poli­tyki? Najbardziej intrygujące jest pytanie, ku któ­rej stronie skłania się on w sprawie kosztów le­czenia.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje ze świata i rożne ciekawostki z przeróżnych dziedzin wiedzy. Jestem nauczycielem z zawodu i wiem jak ważna dla człowieka jest wiedza i rozwój. Jeśli podoba Ci się formuła moich wpisów to zapraszam do śledzenia strony na bieżąco!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: