ZAJĘCIA DLA PRÓŻNIAKÓW

Podobno szatan wyszukuje zajęcie dla próżnia­ków. Nie ma dwóch zdań co do celności tego przy­słowia. Miliony ludzi gromadziły bogactwa i prze­ścigały się potem w próżnowaniu, aby się przeko­nać, do czego też szatan ich popchnie. I każdy nie­zawodnie znalazł coś dla siebie. Ale nigdy dotych­czas ca y wielki naród śmiałych marzycieli nie stwo­rzył bezmyślnie tak olbrzymiej klasy rozpróżnia- czonych kobiet w średnim wieku. Na szatanie jedy­nie spoczywa obowiązek wyszukiwania zajęć, które są im konieczne. Ponieważ jednak natrafił tu na grunt aż nadto urodzajny, idealnie odpowiadający jego upodobaniom, najwidoczniej zapewnił tej glebie przede wszystkim zdolność do samopowiększania się wiecznego odradzania.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje ze świata i rożne ciekawostki z przeróżnych dziedzin wiedzy. Jestem nauczycielem z zawodu i wiem jak ważna dla człowieka jest wiedza i rozwój. Jeśli podoba Ci się formuła moich wpisów to zapraszam do śledzenia strony na bieżąco!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: