Zawartość owoców o zmienionej barwie

Poza ogólnymi ustaleniami dotyczącymi wyglądu, świeżości, baiwy, wielkości i smaku owoców, właściwych dla określonego gatunku i odmiany oraz dojrzałości handlowej owoców, w normie określono następujące granice dopuszczalnych wad dla klasy I i II: zawartość owoców o zmienionej barwie 0,5 i 3%, niedojrzałych — 0,1 i l°/o, lekko zgrudkowanych •— 2,0 i 8%, zeschniętych — 0,5^/0 dla obu klas, zaparzonych — 1,0 i 5°/o, zwiędniętych — i 30%, uszkodzonych mechanicznie — 1,0 i 3%, nadgniłych — 1,0 i 5%, owoców jarzębu innych gatunków w jarzębinie gorzkiej 15,0% i bez ograni- ; czeń, a w jarzębinie słodkiej — 0,5 i 5%, zanieczyszczeń organicznych w owocach z baldachami 0,2 i 0,5%, a w owocach bez baldachów — 0,8 i 2,0%. W klasie I nie dopuszcza się zapleśnienia, natomiast w klasie II mogą być ; w poszczególnych łubiankach co najwyżej po 2 gniazda pleśni o średnicy do 2 cm. Dopuszczalna suma wad wynosi dla klasy I — 6,0% i dla klasy II — , 25%, przy czym nie wlicza się procentu owoców zwiędniętych i jarzębiny innych gatunków i odmian. Jeżeli jarzębinę zbierano po przymrozkach, to ‘ zwiędnięcie owoców nie stanowi wady.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje ze świata i rożne ciekawostki z przeróżnych dziedzin wiedzy. Jestem nauczycielem z zawodu i wiem jak ważna dla człowieka jest wiedza i rozwój. Jeśli podoba Ci się formuła moich wpisów to zapraszam do śledzenia strony na bieżąco!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: