ZGODNIE Z CHARAKTERYSTYCZNYMI CECHAMI

Zgo­dził się, że to wszystko ma pewne znaczenie, ale nie tak wielkie, jak nam się wydaje. Przytoczył wyniki badań wskazujące, że w miejscach, gdzie były zgru­powane cztery stacje, wystarczało, by jeden ze sprzedawców zmienił gatunek sprzedawanej ben­zyny, żeby jego obroty zmniejszyły się lub wzrosły nawet o 30% — a to z powodu zmiany w „wizerun­ku” stacji.Ów człowiek powiedział mi również, że jego lu­dzie poklasyfikowali rysunki zgodnie z charakte­rystycznymi cechami osobowości autorów, a następ­nie zbadali, jakiego rysownicy używają rodzaju benzyny. Ustalono istnienie zaskakującej zbieżności pomiędzy sposobem,, w jaki ktoś rysuje samochód, a rodzajem symbolu benzyny, który do niego naj­bardziej przemawia. Rozmówca wyjaśnił to w taki sposób:Kupując benzynę otrzymuje pan odbicie włas­nego wyobrażenia o sobie.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje ze świata i rożne ciekawostki z przeróżnych dziedzin wiedzy. Jestem nauczycielem z zawodu i wiem jak ważna dla człowieka jest wiedza i rozwój. Jeśli podoba Ci się formuła moich wpisów to zapraszam do śledzenia strony na bieżąco!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: