ZORGANIZOWANA MEDYCYNA

Odpowiedzią medycyny zorganizowanej na kom­pleksową i zbiorową opiekę lekarską są „Niebieski Krzyż” i „Niebieska Tarcza”. Plan „opieki lekar­skiej” pod nazwą Niebieska Tarcza dotarł do około 85% domostw amerykańskich.Zorganizowana medycyna popiera system ubez­pieczeń Niebieskiego Krzyża w prawie każdym sta­nie, powiecie i mieście USA. Poparcie to jest mgli­ste jak chmura podatkowa, która unosi się wokół korporacji. Niebieski Krzyż z różnymi zyskami, ja­kie osiąga w prawie wszystkich pięćdziesięciu sta­nach, znajduje się pod kontrolą Amerykańskiego Towarzystwa Szpitalnego (AHA). Ale AHA woli mó­wić, że to ono „założyło ogólnokrajowy system opie­ki Niebieski Krzyż”. Od czasu do czasu AHA po- różni się w niektórych sprawach z medycyną zorga­nizowaną, ale odbywa się to następująco.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje ze świata i rożne ciekawostki z przeróżnych dziedzin wiedzy. Jestem nauczycielem z zawodu i wiem jak ważna dla człowieka jest wiedza i rozwój. Jeśli podoba Ci się formuła moich wpisów to zapraszam do śledzenia strony na bieżąco!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: