ZORIENTOWANY BYWALEC

W Los Angeles pewien doskonale zorientowany bywalec, mówiąc o wielkiej liczbie nowych stowa­rzyszeń poświęconych rozmaitym wzniosłym celom, jakie się tam ostatnio pojawiły, powiedział. Bywa, że najpierw tworzy się nowe stowarzy­szenia dobroczynności, a dopiero później wynajdu­je plagę społeczną do zwalczania.Kobieta pragnąc należeć do eleganckiego świata wie że drogą wiodącą do zdobycia uznania jest her­kulesowa praca w którejś z pomniejszych podko­misji działających dla jakiegoś szlachetnego celu. Jeżeli jej zaplecze społeczne jest wystarczające, to z pewnością przyjdzie kiedyś dzień, w którym zo­stanie jej powierzone odpowiedzialne stanowisko w ważnym komitecie. Ukażą się wówczas w gaze­tach jej zdjęcia obok zdjęć znanych społeczeństwu osobistości użyczających swego prestiżu dla popar­cia wzniosłego przedsięwzięcia. Trzeba przy^ tym za­uważyć, że cała ta niestrudzona działalność rzeczy­wiście pomaga gromadzić pieniądze na dobre cele rzeczywiście czyni wiele dobrego.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje ze świata i rożne ciekawostki z przeróżnych dziedzin wiedzy. Jestem nauczycielem z zawodu i wiem jak ważna dla człowieka jest wiedza i rozwój. Jeśli podoba Ci się formuła moich wpisów to zapraszam do śledzenia strony na bieżąco!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: